foto

Human ReSourcing b.v. ondersteunt bij outsourcing

In het voortraject stellen we vast of het verstandig is om te gaan outsourcen.

Wanneer dit het geval is, stellen we de overgang van de onderneming vast en de verschillende scenario’s die daarbij horen. Bij outsourcing zijn er maar al te vaak stafafdelingen die toch deels geraakt worden door het besluit om bepaalde diensten te outsourcen. We hebben uitgebreide ervaring om die processen vlot en goed te laten verlopen. Vervolgens stelt Human ReSourcing de hr-paragrafen van Request for Information (RFI) en Request for Proposal (RFP) op. Op verzoek en na overleg met de opdrachtgever kan de data room ingericht worden. Wij beoordelen de uitgebrachte RFI’s en RFP’s. Hierna stellen we de vergelijkingen op tussen de eigen arbeidsvoorwaarden en die van de aangeboden aanbieding en waarderen deze.

 

Extra aandacht voor pensioenen bij outsourcing

Niet in de laatste plaats kijken we naar de gevolgen van pensioenen voor de betrokken medewerkers. Heel vaak een zeer gevoelig punt bij outsourcing. Alle aspecten met betrekking tot de ondernemingsraad en vakorganisaties tellen mee om tot een positief advies c.q. acceptabele regeling arbeidsvoorwaarden te komen. Wij voeren de onderhandelingen met de ‘verkrijger’ voor u en leveren de benodigde gegevens aan. Ook de eventuele nazorg kunt u aan ons overlaten.

 


Share