Huzarenstukje in Rotterdamse haven

Binnen de (maritieme) technische dienstverlening heeft Human ReSourcing een complexe reorganisatie begeleid voor een bedrijf in de haven van Rotterdam dat was ontstaan door samenvoeging van drie technische bedrijven in de maritieme sector. Deze bedrijven waren allemaal ondergebracht in verschillende cao’s: 800 man personeel, twee verschillende functiegebouwen met in zijn totaliteit 234 (!) verschillende functieprofielen. Ondanks de sceptische houding van de vakbonden, zag Human ReSourcing kans om een functiegebouw te maken met 50 verschillende functies, dit geaccordeerd te krijgen bij de bonden en de ondernemingsraden en goed bevonden te krijgen door de branchevereniging.

 

Ontwikkeling van kostenbesparende dienstroosters

Door de inzet van Human ReSourcing zijn er bij onze opdrachtgever (een bedrijf dat onderhoud verricht aan de Hoge Snelheidslijn, HSL) dusdanige dienstroosters ontwikkeld voor het onderhouds-personeel dat de ‘leegloopuren’ zijn teruggebracht van 45% naar minder dan 5%. Een enorme kostenbesparing.

 

Begeleiding overname

Ook heeft Human ReSourcing de overname begeleid van een zeer gespecialiseerd internationaal bedrijf in fabricage en montage van hoogspannings schakelaars (schakelaars die 280.000 volt kunnen schakelen).

 

Onze werkzaamheden bestonden uit:
   • • In aansluiting op heroriëntatie op markt: aansluiten met de organisatiestructuur op veranderende markten, herdefinitie van functies, ontwikkeling nieuwe functiegebouwen en beloningsstructuren.
   • • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.
   • • Onderzoeken van zogenaamde ‘targetondernemingen’voor overname;
   • • Advisering van de koper voor wat betreft risico’s, restructuring;
   • • Signaleren van mogelijke pensioenproblemen en adviseren in termen van oplossingsrichtingen;
   • • Ontvlechtingen van te verkopen bedrijfsonderdelen;
   • • Uitvoeren van integraties;
   • • Onderhandelingen met vakorganisaties;
   • • Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden;
   • • Vervullen van de rol van changemanager binnen targetondernemingen;
   • • Ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden voor nieuwe productmarktcombinaties.


Share