Onoverzichtelijke situaties weer inzichtelijk maken

Door een te snelle integratie van vijf ondernemingen op het gebied van vracht, pakketten en koerier, was een situatie ontstaan waarbij geen zicht meer was op het personeel, stops, rit-tijden etc. In één regio is toen orde op zaken gesteld en snel inzicht in de organisatie, structuren en werkmethodes gemaakt. De opdrachtgever was hiermee zo tevreden dat hij ook de opdracht voor de overige vier regio’s door ons liet uitvoeren.

 

Binnen een onderneming op het gebied van geld- en waardetransport:

Naast het algemeen HR management, projecten uitgevoerd zoals de implementatie van nieuwe salarissystemen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodes voor het ‘inhouse’ opleiden van personeel, en optimalisatie van processen en procedures. Het verder uitbouwen van het logistieke model zodat gestuurd kan gaan worden op de kosten per stop.

Andere werkzaamheden in de logistieke sector:

Daarnaast heeft Human ReSourcing overnames begeleid in een bedrijf dat koppelingen en versnellingsbakken maakt voor oceaanschepen.

 

Onze dienstverlening bestond uit:
 • • Reorganisatie van technisch ondersteunende afdelingen;
 • • Versimpeling van functiegebouw;
 • • Onderhandelingen met bonden en ondernemingsraden;
 • • Changemanagement tijdens en na het reorganisatieproces;
 • • Ontvlechting van de organisatie-onderdelen, samenvoegen na de merger, begeleiden van het samensmeltingsproces;
 • • Opzetten van HR afdelingen (centraal en decentraal) binnen de nieuwe organisatie;
 • • Outsourcing van de ICT afdeling;
 • • Ontwikkeling van sociale plannen ten tijde van de grote verhuizing.
 • • Onderhandelingen met bonden en ondernemingsraden.
 • • Onderzoeken mogelijkheden switchen van CAO.
 • • Overleg met brancheverenigingen en werknemersverenigingen.
 • • Onderhandelingen voeren met vakorganisaties over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Hier uitvoering aan geven


Share